Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

Uczelniana platforma

Ogłoszenie

Temat: Konsultacje u dr. Janusza Tomaszewskiego
Ogłoszenie dla: WSAiB
Data publikacji: 2024-04-16
Data ważności: 2024-09-30
Treść: Szanowni Państwo poniżej przekazujemy terminy konsultacji Pana dr Janusza Tomaszewskiego Katedra Zarządzania Konsultacje na Studiach Stacjonarnych „S” Konsultacje na Studiach (zjazdach) Niestacjonarnych „N” W TYM LĘBORK Data Godzina Sala Data Godzina Sala 12.03.24. 12:30 -1330 121/ Microsoft Teams 10.03.24. Nikt się nie zgłosił 19:00 - 19:45 Microsoft Teams 18:03.24. Nikt się nie zgłosił 15:45 - 16:45 Microsoft Teams 16.03.24. Nikt się nie zgłosił 13:00 – 14:00 LĘBORK 23.03.24. 16:00 – 17:00 121/ Microsoft Teams 08.04.24. 16:00 – 16:45 121/ Microsoft Teams 06.04.24. 10:30 - 12:00 LĘBORK 16.04.24. 12:30 – 13:30 121/ Microsoft Teams 12.04.24. 17:00 – 17:45 Microsoft Teams 30.04.24. 12:30 – 13:30 121/ Microsoft Teams 14.04.24. 13:30 – 14:30 121/ Microsoft Teams 07.05.24. 16:15 – 17:00 121/ Microsoft Teams 19:04.24. 16:15 – 17:00 Microsoft Teams 28.05.24. 12:30 – 13:30 121/ Microsoft Teams 26.04.24. 17:00 -17.45 Microsoft Teams 11.05.24 13:15 – 14:00 LĘBORK LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDQ4ZDAzYmYtODFiYS00Y2YzLWE5NjYtZjMyYWY1ZTEwZWRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b01623a-dea2-4bac-b88b-2e071406f9b7%22%2c%22Oid%22%3a%227632f3ab-530d-4ba6-8bc4-0cd386d0ba1d%22%7d
Autor: WSAiB
Załączniki: