Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Hasła do PDW
Notice for: UBA
Date of publication: 11/30/2022
Date of validity: 2/28/2023
Contents:
        Drodzy Studenci,
poniżej przekazujemy hasła do PDW. Będą one uzupełniane sukcesywnie (tylko w tym ogłoszeniu).
Ogłoszenie dotyczy tylko tych Studentów, którzy w semestrze zimowym 2022/2023 wybrali poniższe przedmioty do wyboru.

3 sem I ST. - LOG, PR 		
Krytyczne myślenie - dr E. Parysek, hasło: critical22
Logistyczno-transportowy ład w Europie - dr Michał Graban, hasło: Europa23 
Organizacja i funkcjonowanie morskich terminali - dr R. Marek, hasło: terminale23
Zawiadomienie o przestępstwie - dr S. Cora, hasło: zawiadomienie2021
Innowacje w transporcie i logistyce - mgr Dominik Makurat, hasło: innowacje23
Logistyczne problemy obszarów zurbanizowanych - mgr Karol Kozak, hasło: LPOZ_2022
Ludobójstwo. Od II wojny światowej do Ukrainy - prof.T. Chinciński, hasło: ludobójstwo2022
Piąta kolumna jako zagrożenie państwa	- prof. T. Chinciński, hasło: piątakolumna2022

5 sem I ST. - FIR, Z, LOG, ADM, BW, BW LĘB, Z LĘB, 4Z luty @ 		
Warsztaty mediacyjne II - dr A. Brodecka, hasło: warsztaty2022
Petent w urzędzie - dr B. Kolarz, hasło dla studentów ST: Petent2020ST, dla studentów NS: Petent2020
Prawo islamu z elementami języka arabskiego - dr E. Eddeeb, hasło: islam2023
Metody oceny wiarygodności świadków - dr E. Parysek, hasło: metody22
Przeciwdziałanie mobbingowi w zakładzie pracy - dr E. Podgórska-Rakiel, hasło: mobbing23
Crime prevention and community - dr G. Sibirtsev
Intercultural Communication in Business - dr hab. D. Simpson, hasło: Inter
Amerykański proces karny - dr Ł. Cora, hasło: usa2022
Zarządzanie projektami finansowymi - dr J. Wróblewski, hasło: proj2022
Patologie i zagrożenia w organizacji - dr P. Bykowski, hasło: patologie
Prowadzenie działalności gospodarczej w aspekcie prawno - podatkowym - dr P. Kasprzak, hasło: Rynek2020
Running business - the legal and tax aspect - dr P. Kasprzak
Patologia życia społecznego - dr S. Cora, hasło: patologia2019
Współczesny biznes lotniczy - mgr Barbara Litomska, hasło: WBL2023
Budowanie marki osobistej - mgr D. Stefaniak, hasło: BMO2022
Wprowadzenie do bankowości cyfrowej - mgr P. Wawrzyniak, hasło: bankcyfrowa22
Terror kriminalny w Polsce - prof. W. Zubrzycki, hasło: terror23 

1 sem. II st - ADM, BW 		
Pracownik i pracodawca w sądzie pracy - dr E. Podgórska-Rakiel, hasło: sadpracy23
Wybrane aspekty terroryzmu bliskowschodniego - dr hab. R. Ożarowski, hasło: bwterroryzm2022
Ściganie zbrodni międzynarodowych - dr Ł. Cora, hasło: zbrodnie22
Kontrola konstytucjalności oraz legalności prawa - dr P. Mierzejewski, hasło: konstytucyjność2022

3 SEM. II st - FIR, Z, LOG, ADM, BW		
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym - dr A. Białk-Wolf, hasło: rozwójlok2022
Delegowanie pracowników w aspekcie prawnym - dr E. Podgórska-Rakiel, hasło: delegowanie23
Poradnik poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym - dr I. Nakielska, hasło: poradnik2022 
Marka 5.0 - dr J. Kotarbiński, hasło: 5.0
Korupcja i przestępczość urzędnicza - dr S. Cora, hasło: korupcja2021
Zarządzanie czasem w ujęciu psychologicznym i menedżerskim - mgr B. Kowal-Rudnicka, hasło: 25_złodziei_czasu 
Zrównoważona mobilność miejska - mgr Karol Kozak, hasło: student@ALL_2022
Zastosowanie Sztucznej Inteligencji (SI) w bezpieczeństwie - mgr P. Wawrzyniak, hasło: si2022
Polski system antyterrorystyczny - prof. W. Zubrzycki, hasło: antyterror23

7 SEM PR 		
Międzynarodowe prawo karne - dr E. Eddeeb, hasło: karne2023
Zawody prawnicze - dr I. Nakielska, hasło: zawody2022
Prawo wobec współczesnych wyzwań bioetycznych - dr K. Gregorczuk, hasło: bioetyka2022
Prawo medyczne - prof. M. Świderska: medyczne2021
Trening mediacji - dr A. Brodecka
Dokumentacja z mediacji - dr A. Brodecka

9 SEM PR 		
Przygotowanie do egzaminów na aplikację - mec. Łukasz Bagiński
Prawo spółdzielcze	- mgr M. Klein, hasło: spoldzielcze22
Apelacja w postępowaniu karnym - mgr M. Klein, hasło: apelacja22
Prawo dyplomatyczne i konsularne -prof. W. Lamentowicz: pdk2023

		

      
Author: WSAiB
Załączniki

Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b60 Copyright (c) 2023 APR System