Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Egzaminy / zaliczenia poprawkowe PDW dr E. POdgórska-Rakiel
Notice for: UBA
Date of publication: 7/20/2022
Date of validity: 9/14/2022
Contents:
        Drodzy Studenci,
Poniżej daty i linki do egzaminów poprawkowych PDW prowadzonych przez dr Ewę Podgórska-Rakiel. Egzamin odbędzie się online na MT. Studenci będą z poczekalni wpuszczani po dwie osoby. 
 
12.09.2022 godz. 16:00-18:00
Egzamin poprawkowy PDW "Przeciwdziałanie mobbingowi w zakładzie pracy"

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzlkOWQ4ZDktMGE2Zi00MDFiLWJlNjYtMTdmOGFmYmE3NmYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b01623a-dea2-4bac-b88b-2e071406f9b7%22%2c%22Oid%22%3a%22b2b8d078-6d23-47a4-9d1b-95f077e26653%22%7d

13.09.2022 godz. 16:00-17:00
Egzamin poprawkowy PDW "Pracownik i pracodawca w sądzie pracy"

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjljOGVhMGEtNGMwZC00MDBhLTk5ZDQtNTYyMjRlZWFlNjZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b01623a-dea2-4bac-b88b-2e071406f9b7%22%2c%22Oid%22%3a%22b2b8d078-6d23-47a4-9d1b-95f077e26653%22%7d

Treść ogłoszenia dotyczy Studentów, którzy w semestrze letnim 21/22 wybrali powyższe PDW.
      
Author: WSAiB
Załączniki
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b52 Copyright (c) 2022 APR System