Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: ZMIANA W SPOSOBIE WYSTAWIANIA FAKTUR ZA CZESNE
Notice for: WSAiB
Date of publication: 1/16/2015
Date of validity: 12/31/2020
Contents:
        Od 01.02.2015 r. faktury VAT będą wystawiane tylko po dokonanej płatności na pisemny wniosek studenta w ciągu 7 dni od daty wpływu środków na rachunek bankowy WSAiB. Pisemne wnioski i zaświadczenia proszę składać w KASIE (od poniedziałku do piątku), w dziekanacie lub pocztą elektroniczną na adres kasa@wsaib.pl

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR
1. Faktura VAT potwierdzająca dokonanie płatności może być wystawiona wyłącznie na studenta/ studenta prowadzącego działalność gospodarczą, na pisemny wniosek i nie później niż 7 dni od dnia wpływu środków pieniężnych na konto WSAiB.

2. W przypadku gdy płatnikiem czesnego jest podmiot finansujący studia swojemu pracownikowi, dane o tym podmiocie jako płatniku mogą być umieszczane na fakturze w pozycji „UWAGI”.
Nie jest możliwe wystawianie faktur na podmiot finansujący studia, gdyż stroną w umowie z Uczelnią jest student. 
Taki sposób dokumentowania wniesionych na poczet czesnego wpłat jak najbardziej umożliwia firmom odniesienie tych wpłat w swoje koszty uzyskania przychodów.

3. W przypadku gdy student prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą – na jego wniosek faktura 
może zawierać dane tej działalności (nazwę, adres siedziby, NIP) . Nie występuje w tym przypadku żadna sprzeczność, gdyż nadal odbiorcą pozostaje ta sama osoba fizyczna.

W załączeniu znajduje się wniosek. Dostępny jest również w punkcie ksero i na stronie WSAiB we "wzorach podań"
http://www.wsaib.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=134&lang=pl 

W przypadku pytań prosmy o kontakt z księgowością (pon.-pt.)
tel. (58) 660-74-38, (58) 660-74-16


      
Author: Księgowość WSAiB
wniosek o fakturę.doc
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b26 Copyright (c) 2020 APR System